Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Integracja
Integracja

INTEGRACJA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

Oddział integracyjny funkcjonuje w naszej placówce od 01.09.2006r. Grupa integracyjna liczy max 20 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci z następujacymi zburzeniami:

  • upośledzone w stopniu lekkim,
  • z przewlekłymi chorobami somatycznymi i metabolicznymi,
  • niepełnosprawne ruchowo (bez konieczności uzywania wózków), w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z zaburzeniami rozwojowymi,
  • niedowidzące i niedosłyszace.
 

Wspólna nauka i zabawa

 
 
     Integracja prowadzona jest jako działanie planowe, spontaniczne, okazjonalne.
 
  • Dzieci zdrowe uczone są - życzliwości, szacunku i tolerancji w stosunku do niepełnosprawnych kolegów, wdrażane do wspólnej zabawy, pomagania  w czynnościach samoobsługowych oraz w razie potrzeby.
  • Dzieci niepełnosprawne - mogą się wspólnie bawić i uczyć z rówieśnikami, podejmować róznorodne działania, naśladując kolegów, uczestniczyć w życiu grupy i przedszkola.
Każde wykonuje różne czynności na miarę swoich możliwości  i nie ukrywa, że coś się nie udaje. Dzieci zdrowe umieją dostrzegać w swoich kolegach indywidualne cechy, zdolności, pozytywne zachowania i naturalnie włączyć je do zabawy.
 
 
 
 
 
Wspólne przeżycia wpływają korzystnie na rozwój emocjonalno – społeczny, pobudzają do rozwiązywania problemów, sprzyjają rozwojowi intelektualnemu  dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Jesteśmy Razem

 

W grupie integracyjnej realizowany jest autorski Program wychowawczo - terapeutyczno - dydaktyczny „Jesteśmy Razem”, który zorientowany jest na osobę wychowanka i jego rozwój.

 
 
 
  1. Głównym założeniem programu jest nabycie przez dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi jak najwyższego na miarę ich możliwości poziomu sprawności, umiejętności, a także wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w środowisku i do nauki w szkole.
  2. Program kładzie nacisk na to, aby każdemu dziecku niepełnosprawnemu stworzyć takie warunki do zabawy, nauki i pracy, w ramach których w sposób najbardziej przystępny zdobędzie potrzebne do rozwoju i życia doświadczenia w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej i ruchowej.
 

Wyrabiamy szacunek do osób niepełnosprawnych

W przedszkolu i w środowisku podejmujemy działania promujące osiągnięcia  "dzieci sprawnych inaczej" oraz zapobiegające dyskryminacji.
 
Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w życiu grupy i we wszystkich wydarzeniach w placówce.

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22