Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Konkursy
Konkursy

WYNIKI RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "JESIENNY KRAJOBRAZ"

 

     W dniu 29.10.2020r. w naszym przedszkolu został rozstrzygnięty rodzinny konkurs plastyczny pt.: "Jesienny krajobraz". Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, łącznie wpłynęło 32 prace, które były oryginalne, pomysłowe z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych i plastycznych. Widać było duże zaangażowanie włożone w każdą pracę. Ze względu na różnorodność i bardzo wysoki poziom tych prac, komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wyłonić głównych laureatów. Zgodnie z regulaminem przyznano nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 - latki oraz 5-6 - latki.

 

NAGRODZENI W KONKURSIE:

 

W kategorii 3-4- latki:

 

I miejsce: Wiktoria Maślak

 

II miejsce: Tymon Ćwiękała

 

III miejsce: Anna Luberda

 

W kategorii 5-6 - latki:

 

I miejsce: Hanna Ślusarczyk,

                  Karolina Wojtas

 

II miejsce: Emilia Burek,

                    Magdalena Szulc

 

III miejsce: Sebastian Ryś,

                     Emilia Baltaza

 

   Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!

 

 

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY: "JESIENNY KRAJOBRAZ"

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności obserwowania przyrody,
 • zwrócenie uwagi na piękno przyrody, w tym bogactwo i różnorodność jesiennych kolorów,
 • integracja rodziny podczas wspólnie wykonywanej pracy plastycznej,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych.

 

Organizator:

 

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach.

Osoba odpowiedzialna - Renata Obajtek – Oddział I

                                      - Agnieszka Wyroba – Oddział II

Kontakt e-mail: krasnoludkips1.myslenice@gmail.com

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 – 6 letnich oraz ich rodziców.
 • Technika prac: płaska lub przestrzenna.
 • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 • Praca powinna zawierać podstawowe informacje o dziecku  (imię i nazwisko, grupa).
 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
 • Prace złożone w konkursie nie będą zwracane. Przechodzą one na własność organizatorów.
 • Udziału w konkursie będzie równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, a także z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych dziecka wraz ze zgłoszoną pracą na stronie internetowej naszego przedszkola

 

Termin zgłaszania prac do konkursu: 28  października 2020 r. do godz. 15:00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się: 29 października 2020r.

 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.              

       

Nagrody:

 • Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w  dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 • Laureaci będą mogli odebrać nagrody w przedszkolu w dniu 30 października 2020r.  o godz. 10:00.

 

 

WYNIKI RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „GINĄCE ZAWODY”

 

 • Celem konkursu było przybliżenie dawnych i zanikających zawodów, dostrzeganie pozytywnych stron wykonywanych zawodów, kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej oraz wzbudzanie szacunku dla pracy innych.
 • Konkurs skierowany był dla dzieci 5 - 6 - letnich.
 • Tematyka konkursu dotyczyła prezentacji różnych ginących zawodów, np.: kowal, zdun, bednarz, tokarz, itd.

Skład Komisji:

mgr Renata Maślak

mgr Agnieszka Ćwierz

 

Wyniki konkursu:

I miejsce: Emilka Burek

 

 

Szanowni Państwo !

 

Serdecznie zapraszamy dzieci 5 - 6 - letnie wraz z rodzicami do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym  na temat "Ginace zawody", którego głównym celem jest przybliżenie dzieciom dawnych i zanikających zawodów.

 

 

REGULAMIN  RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „GINĄCE ZAWODY”

 

I. Cele konkursu:

 • przybliżenie dawnych i zanikających zawodów.
 • dostrzeganie pozytywnych stron wykonywanych zawodów,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej,
 • wzbudzanie szacunku dla pracy innych,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywanej pracy plastycznej.

 

II. Organizator:

 

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach.

Osoba odpowiedzialna – Małgorzata Fąfara, Agnieszka Wyroba.

                                       

III. Warunki uczestnictwa:

 

 • konkurs jest skierowany dla dzieci  5 - 6 letnich i ich Rodziców
 • tematyka prac dotyczy: prezentacji różnych ginących zawodów, np.: kowal, zdun, bednarz, tokarz, kołodziej, garncarz, wikliniarz, miotlarz, woźnica, łyżkarz itp.,
 • format pracy A4, technika plastyczna dowolna np.: rysunek, malunek, collage, itp.,
 • praca nie może być wykonana na bazie kolorowanki, która jest wyłącznie pokolorowana czy wyklejona,
 • każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, grupa,  zastosowana technika  oraz materiały, z których praca została wykonana. 

 

IV. Kryteria oceniania prac:

 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie następujących kryteriów:

 • zgodność wykonanej pracy z tematem konkursu,
 • inwencja twórcza, oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu,
 • ogólnego wrażenia estetycznego.

 

V. Termin przesyłania prac: do 15 czerwca 2020 roku.

 

Prace konkursową należy przesłać w formie zdjęcia na adres e–mail:

ps1kangurki@wp.pl

 

VI. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 16 czerwca 2020r.

 

Przewidziano 3 nagrody (I, II i III miejsce). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.              

      

VII. Wręczenie nagród:

 

Laureaci będą mogli odebrać nagrody 17 czerwca 2020r. przed budynkiem naszego przedszkola w godzinach 10:00 – 11:00.

 

Postanowienia końcowe: 

 

 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 • Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu zezwala na wykorzystanie imienia i nazwiska dziecka w celu poinformowania o wynikach konkursu na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac i podania nazwisk autorów.

 

 

 

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

- „WIERSZE O ZAWODACH – KIM CHCĘ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI”

 • Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich oraz zainteresowania dzieci poezją, dbałość o kulturę żywego słowa, a także prezentacja umiejętności recytatorskich dzieci.
 • Konkurs skierowany był dla dzieci od 3 do 6 lat.
 • Tematyka konkursu dotyczyła prezentacji  dowolnego utworu o zawodach.
 • Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja wyłoniła  zwycięzców.

Skład Komisji:

mgr Renata Maślak, mgr Małgorzata Fąfara, mgr Agnieszka Ćwierz

 

LAUREACI  KONKURSU:

W kategorii 3 – 4 latki:

I miejsce: Jaś Marchewka

                  Amelka Wyrostek

II miejsce: Zuzanna Szot

III miejsce: Apolonia Wątorek

Wyróżnienie: Alicja Lach

                       Ania Kutryba

                       Tola Wójtowicz

                       

W kategorii 5 – 6 latki:

I miejsce: Karolina Wojtas

II miejsce: Antonina Lach

III miejsce: Emilia Burek

Wyróżnienie: Gabriela Repa

                       Marysia Tomal

                     

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-29