Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Grupa I Krasnoludki
Grupa I Krasnoludki

Witamy na stronie oddziału I

 

Nauczyciel prowadzący: Renata Obajtek

Kontakt z dyrektorem: ps1myslenice@wp.p

Grupowy adres e-mail: krasnoludkips1.myslenice@gmail.com

 

 

  

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 3 - letnich

STYCZEŃ 2021

 

1. JAKIE TO CIEKAWE! - (04.01. 2021 - 08.01.2021r.)

Cele ogólne:

- zachęcanie do uczestnictwa w zabawach z całą grupą,

-  prowadzenie obserwacji doświadczeń,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- kształtowanie percepcji wzrokowej i słuchowej,

- kształtowanie wyobraźni muzycznej.

 

2. TROPY NA ŚNIEGU – (11.01.2021r. - 15.01.2021r.)

Cele ogólne:

- zapoznanie z porą roku (zimą),

- wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć: lód, śnieg, zadymka śnieżna, szron,

- dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu,

- poznanie właściwości śniegu i lodu,

- wdrażanie do przestrzegania zasad higieny  i bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem i na lodzie,

- zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody,

- uświadomienie dzieci, że ubiór ma wpływ na nasze zdrowie.

 

3. PREZENTY DLA BABCI I DZIADKA – (18.01.2021r. - 22.01.2021r.)

Cele ogólne:

- wzmacnianie więzi rodzinnych,

- kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych,

- doskonalenie umiejętności słuchania tekstów literackich,

- rozwijanie ekspresji ruchowej (ilustrowanie ruchem treści piosenek),

- poznawanie tradycyjnych zabaw,

- doskonalenie umiejętności liczenia,

- ćwiczenie logicznego myślenia,

- nauka dekodowania informacji.

 

4. BAJKI, BAŚNIE I BAJECZKI – (25.01. 2021r.- 29.01.2021r.)

Cele ogólne:

- rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami,

- rozwijanie mowy i myślenia,

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,

- rozwijanie umiejętności stosowania określeń: taki sam, różni się (jakąś cechą),

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 3 - letnich

GRUDZIEŃ 2020

 

I. „MIKOŁAJU, CZEKAMY!” (30.11. - 04.12.2020r.)

- poznanie postaci biskupa Mikołaja,

- zwrócenie uwagi na potrzeby, pragnienia nasze i innych oraz radość z otrzymywania i dawania prezentów,

- rozwijanie swobodnej ekspresji muzycznej, poznanie instrumentów- janczarów,

- nauka tworzenia kompozycji plastyczną techniką kolażu,

- aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości,

- stwarzanie sytuacji sprzyjających obdarowywaniu innych,

 

II. KĄCIK ZABAWEK” (07.12. - 11.12.2020r.)

- skupianie uwagi na prezentowanych utworach literackich,

- rozwijanie aktywności twórczej,

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

- rozbudzanie ciekawości poznawczej,

-  rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni,

- rozpoznawanie różnych stanów emocjonalnych,

- doskonalenie zachowania ładu i porządku,

- kształtowanie wyobraźni muzycznej i ruchowej.

 

III. „STROIMY CHOINKĘ” (14.12. - 18.12.2020r.)

- wzbogacanie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych,

- poznanie procesu wytwarzania bombek,

- rozbudzanie ciekawości poznawczej,

- wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji sali.

 

IV. „IDĄ ŚWIĘTA” (21.12. - 24.12.2020r.)

- przybliżenie dzieciom tradycji świąt Bożego Narodzenia,

- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

- stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch),

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów,

- integrowanie dzieci przez uczestnictwo w Wigilii przedszkolnej,

- budowanie świątecznego nastroju podczas wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.

 

V. „ŻEGNAMY STARY ROK – WITAMY NOWY”  (28.12. - 31.12.2020r.)

- uświadomienie, iż rok podzielony jest na cztery pory roku,

- wprowadzenie pojęcia : „kalendarz”,

- dostrzeganie przemienności dnia i nocy,

- wzbogacenie słownictwa dotyczącego czasu i zegarów,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- wnioskowanie o regularności w układach rytmicznych.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychwawcze dla dzieci 3 - 4 - letnich

LISTOPAD 2020

 

I TYDZIEŃ: KAP, KAP, KAP  (02.11. - 06.11.2020r.)

- rozbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody,

- doskonalenie umiejętności wyrażania wiedzy o otaczającym świecie,

- uczestniczenie w zabawach badawczych, 

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

- rozumienie konieczności ubierania się stosownie do pogody,

- ćwiczenia w rysowaniu po śladzie.

 

II TYDZIEŃ: MOJA DUŻA I MAŁA OJCZYZNA  (09.11. - 13.11.2020r.)

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej,

- rozbudzanie zainteresowania Polską,

- zapoznanie z symbolami narodowymi: godło, barwy narodowe, hymn państwowy,

- poznanie barw ojczystego kraju,

- zapoznanie z herbem Warszawy – Syrenką.

- rozbudzanie zainteresowania miastem, w którym mieszkamy,

- przejawianie, w miarę swoich możliwości, zainteresowania wybranymi zabytkami

i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu.

 

III TYDZIEŃ: PRZYGOTOWANIE ZWIERZĄT DO ZIMY (16.11. - 20.11.2020r.)

- rozwijanie wrażliwości na świat przyrody,

- wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie i sposobów przygotowywania się do zimy przez wybrane zwierzęta,

- poznanie ptaków, które odlatują do ciepłych krajów na zimę,

- wdrażanie do posługiwania się nazwami zwierząt: lis, wiewiórka, niedźwiedź,

- ćwiczenia mięśni narządów mowy,

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej i słuchowej,

- kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych: mały, duży, większy, mniejszy,

- kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i więcej.

 

IV TYDZIEŃ: IDĘ Z MISIEM DO PRZEDSZKOLA  (23.11. - 27.11.2020r.)

- wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów zwierząt,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- kształtowanie umiejętności pozytywnego postrzegania innych,

- doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji na półprzestrzeniach z papieru,

- odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

- ustalanie równoliczności zbiorów,

- badanie zjawiska rozpuszczalności substancji,

- próby wyciągania trafnych wniosków na podstawie obserwacji i doświadczeń.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik 2020

realizowane w grupie dzieci 3-4 letnich

 

I TYDZIEŃ: KOSZ PEŁEN WARZYW (05.10.2020r. - 09.10.2020r.)

Cele główne:

- poznawanie warzyw wielozmysłowo (dotyk, węch, wzrok i smak),

- nazywanie warzyw, spostrzeganie różnic w ich wielkości, długości, kolorze i kształcie,

- poznanie znaczenia jedzenia warzyw dla zdrowia,

- kształtowanie umiejętności różnicowania kształtów: podłużny, okrągły,

- wdrażanie do posługiwania się określeniami: twardy, miękki,

- określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej),

- zapoznanie ze sposobami wykonywania przetworów z warzyw.

 

II TYDZIEŃ:  LUBIMY SIĘ BAWIĆ (12.10.2020r. - 16.10.2020r.)

Cele główne:

- wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące utworów,

- wdrażanie do posługiwania się określeniami: pod, na, obok, za, mały, duży,

- rozwijanie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej,

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej,

- wdrażanie do bezpiecznej zabawy w sali przedszkolnej,

- przestrzeganie zasady nie zabierania sobie zabawek.

 

III TYDZIEŃ: Jesień za oknem (19. 10. 2020r. – 23.10.2020r.)

Cele główne:

- zapoznanie z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią,

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

- rozwijanie twórczego myślenia,

- kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 3,

- kształcenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania prostych rytmów.

 

IV TYDZIEŃ: TO JA (26.10.2020r. - 30.10.2020r.)

Cele główne:

- kształtowanie orientacji w  budowie własnego ciała,

- rozróżnianie prawej i lewej strony,

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

- stwarzanie sytuacji do swobodnego wypowiadania się i dzielenia doświadczeniami,

- odkrywanie właściwości zjawisk,

- rozwijanie zainteresowania sztuką,

- rozwijanie percepcji słuchowo – rytmicznej.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020

realizowane w grupie dzieci 3-4 letnich

 

 

 I. „ Moje przedszkole i moja grupa” - (02.09.2020- 04.09.2020)

Cele ogólne:

 - zapoznanie z zasadami i prawami obowiązującymi w grupie,

 - wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad,

- wdrażanie do zgodnej zabawy i innymi dziećmi,

- integracja dzieci,

- wdrażanie do starannego i częstego mycia rąk,

- zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola i ich przeznaczeniem.

 

 II. „Nasza łazienka i jadalnia” - (07.09.2020 – 11.09. 2020)

Cele ogólne:

- kształtowanie właściwego zachowania się w łazience i jadalni,

- kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą i kulturalnego zachowania się podczas posiłku,

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,

- wdrażanie do starannego mycia rąk i zębów.

 

III „Bezpieczna droga do przedszkola” - (14.09.2020 – 18.09.2020)

Cele ogólne:

- zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się i zachowania pieszego na drodze oraz przestrzegania zakazu zabaw w pobliżu jezdni,

 - wyrabianie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w oznaczonym miejscu,

- poznanie różnych środków transportu.

 

  IV. „Nadeszła jesień”  - (21.09.2020 – 25.09.2020)

Cele ogólne:

- zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w okresie jesieni,

- poznanie wyglądu i wzbogacenie wiedzy o lesie,

 - kształtowanie umiejętności liczenia,

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich.

 

V. „Jesień w sadzie i ogrodzie” - ( 28.09.2020 – 02.10.2020)

Cele ogólne:

- zapoznanie dzieci z podstawowymi owocami i warzywami,

- rozwijanie zasobu słownika dziecięcego,

- wdrażanie do spożywania warzyw i owoców- jako źródła witamin.

 

Wyprawka przedszkolaka:   3-latka

 • pantofle,
 • piórnik "jamnik"
 • kredki bambino grube,
 • nożyczki
 • blok techniczny biały i kolorowy,
 • papier kolorowy,
 • plastelina (firmy Astra),
 • klej w sztyfcie 2x
 • papierowa teczka z gumką,
 • kubek szczoteczka, pasta do zębów 2X
 • strój gimnastyczny (w woreczku z materiału- podpisany),
 • chusteczki higieniczne  w pudełku – duża paczka - 2x,
 • chusteczki nawilżające,
 • poduszka (mała) - podpisana w dużej reklamówce.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22