Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Grupa IV Smerfy
Grupa IV Smerfy

Witamy na stronie oddziału IV Smerfy

 

 

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Fąfara

Kontakt z dyrektorem: ps1myslenice@wp.pl

Grupowy adres e-mail: ps1smerfy@wp.pl

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń 2021

w oddziale dzieci 6-letnich

 

 

LECĄ KARTKI Z KALENDARZA:

 • Poznajemy sposoby i przyrządy wykorzystywane do mierzenia czasu – oglądamy różne rodzaje kalendarzy i zegarów; wiemy kto to jest zegarmistrz,
 • poznajemy wybrane tradycje związane z powitaniem Nowego Roku na świecie,
 • utrwalamy i stosujemy na co dzień nazwy dni tygodnia, dostrzegamy rytmiczną organizację czasu,
 • posługujemy się symbolami charakterystycznymi dla poszczególnych pór roku oraz znamy następstwo pór roku,
 • utrwalamy nazwy miesięcy oraz poznajemy przysłowia związane z wybranymi miesiącami.

 

NA BIEGUNACH ZIEMI:

 • Poznajemy środowiska przyrodnicze na biegunach Ziemi,
 • poszerzamy słownik czynny o nazwy roślin i zwierząt,
 • poznajemy właściwości magnesu i działania kompasu,
 • rozwijamy zainteresowania przyrodnicze,
 • poznajemy ludzi różnych narodowości, szanujemy ich pracę i kulturę.

 

JESTEM WNUKIEM:

 • Odczuwamy poczucie więzi z najbliższymi krewnymi, rozumiemy konieczność niesienia pomocy starszym,
 • poznajemy sposoby ciekawego spędzania czasu z babcią i dziadkiem, rozumiemy, że każdy ma prawo do rozwijania własnych zainteresowań oraz odpoczynku,
 • doskonalimy umiejętność wypowiadania się na określony temat, rozumiemy pojęcie „drzewo genealogiczne” w odniesieniu do własnej rodziny,
 • wspólnie przygotowujemy upominków dla ukochanych babć i dziadziusiów.

 

PTASIE POGOTOWIE:

 • Poznajemy różne gatunki ptaków, środowiska ich przebywania oraz zwyczaje i ciekawostki dotyczące ich życia,
 • znamy sposoby i niesiemy pomoc ptakom w okresie zimy,
 • rozpoznajemy i stosujemy nazwy gatunków ptaków żyjących w naszej okolicy.

 

Kształtowanie umiejętności szkolnych:

 • utrwalenie nazw i kolejności następowania pór roku, określanie cech dla nich charakterystycznych, posługiwanie się symbolami,
 • utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy, nabywanie świadomości rytmicznej organizacji czasu,
 • wprowadzenie liter „S”, „s”, „C”, „c”,
 • odczytywanie globalne wybranych wyrazów, stosownie do realizowanej tematyki,
 • rozpoznawanie kształtu nowopoznanych liter w tekstach do swobodnego czytania,
 • układanie wyrazów z rozsypanki sylabowej i odczytywanie ich,
 • układanie podpisów do obrazków,
 • doskonalenie słuchu fonematycznego – wyodrębnianie głosek w nagłosie wybranych wyrazów, synteza fonemowa oraz podejmowanie próby samodzielnej analizy słuchowej prostych wyrazów,
 • kształcenie umiejętności klasyfikowania i uogólniania,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej, stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, poszerzanie zakresu liczenia,
 • wprowadzenie cyfry „0”,
 • rozwiązywanie zadań z treścią, określanie liczebności zbiorów, etykietowanie ich cyframi, stosowanie zapisu arytmetycznego,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej wobec niepowodzenia, nabywanie umiejętności współpracy w zespole.

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień

w oddziale dzieci 6-letnich

 

 

PREZENT DLA MIKOŁAJA:

 • Poznajemy legendy dotyczące pochodzenia Świętego Mikołaja,
 • opowiadamy o wymarzonych prezentach dla siebie i naszych bliskich,
 • stosujemy zwroty grzecznościowe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • wiemy, czym jest ubóstwo, podajemy propozycje pomocy innym dzieciom,
 • jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych ludzi i ich niesprawność  - „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”.

SKĄD MAMY PRĄD I CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS:

 • Poszerzamy wiedzę na temat pracy górników oraz znaczenia węgla dla człowieka,
 • poznajemy produkty pochodne od węgla,
 • określamy właściwości fizycznych wybranych minerałów,
 • poznajemy ręczne sprzęty domowe i ich odpowiedniki elektryczne,
 • rozumiemy konieczność bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi,
 • rozpoznajemy różne źródła dymów,
 • zwiększamy wrażliwość dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

MOJA RODZINA–MÓJ DOM:

 • Poszerzamy wiedzę na temat historii domów,
 • zacieśniamy więzi rodzinnych, okazujemy szacunek wszystkim członkom rodziny,
 • określamy stopień pokrewieństwa członków naszej rodziny,
 • jesteśmy chętni do przyjmowania i wypełniania obowiązków domowych,
 • budujemy dłuższe wypowiedzi na temat wydarzeń rodzinnych, zwyczajów i tradycji domowych.

CZAR BOŻEGO NARODZENIA:

 • Aktywnie uczestniczymy w poznawaniu tradycji i zwyczajów wiążących się ze świętami,
 • poznajemy zasady pisania świątecznych życzeń,
 • śpiewamy piosenki świąteczne, pastorałki i kolędy,
 • degustujemy wybrane potrawy świąteczne,
 • wykonujemy ozdoby choinkowe, kartki świąteczne,
 • kształtujemy umiejętność wypowiedzi na określony temat,
 • wyrażamy własne uczucia słowem i gestem.

Kształtowanie umiejętności szkolnych:

 • budowanie wypowiedzi na podany temat,
 • werbalizowanie własnych odczuć,
 • prezentowanie scenek pantomimicznych,
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie treści obrazka,
 • stosowanie liczebników głównych i porządkowych,
 • poznanie cyfr 8, 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym,
 • wprowadzenie znaku „-‘’,
 • rozwiązywanie zadań z treścią, stosowanie prawidłowego zapisu arytmetycznego,
 • utrwalenie kształtu cyfr – pisanie w liniaturze,
 • wprowadzenie liter „Y”, „y”, „R”, „r”, „U”, „u”,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter, łączenia ich w sylaby i wyrazy, podejmowanie prób czytania,
 • poznanie pojęcia „pauza muzyczna”,
 • emisja wybranych sylab,
 • nabywanie umiejętności konstruowania prostych gier matematycznych, nauka kodowania,
 • doskonalenie koordynacji ręka-oko, rozwijanie sprawności rąk potrzebnej do nabywania umiejętności pisania.

 

  

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

w oddziale dzieci 6-letnich

 

 

BAŚNIE Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA (02- 06.11.2020)

 • Poznajemy utwory literackie z różnych regionów świata.
 • Słuchamy baśni, bajek i opowiadań wybranych autorów, wypowiadamy się na ich temat, oceniamy postępowanie bohaterów literackich.
 • Samodzielnie korzystamy z książeczek, wiemy jak właściwie obchodzić się z nimi.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA (09-13.11.2020)

 • Poznajemy zwyczaje związane ze Świętem Niepodległości.
 • Utrwalamy znajomość symboli narodowych oraz hymnu państwowego.
 • Poznajemy stolicę Polski.

MÓJ PUPIL (16-20.11.2020)

 • Poszerzamy wiedzę na temat zwierząt udomowionych i ich zwyczajów.
 • Dzielimy się doświadczeniami w opiece i pielęgnacji domowych zwierzątek.
 • Poznajemy specyfikę pracy weterynarza.
 • Znamy zasady prawidłowego zachowania w stosunku do obcych zwierząt.

MAGIA TEATRU (23-30.11.2020)

 • Poznajemy różne rodzaje teatru i form ekspresji teatralnej.
 • Poszerzamy wiedzę o pracy ludzi związanych z teatrem.
 • Podczas zabaw wykorzystujemy elementy pantomimy, dramy, teatru cieni, kukiełek, pacynek.
 • ANDRZEJKI.

Kształtowanie umiejętności szkolnych:

 • odwzorowywanie i tworzenie struktur rytmicznych z użyciem liczmanów, obrazków,
 • rozróżnianie i określanie kierunków w przestrzeni i na płaszczyźnie,
 • globalne odczytywanie nazw wybranych zwierzątek domowych, rekwizytów i pojęć związanych z teatrem,
 • dokonywanie analizy sylabowej wyrazów, wyodrębnianie głoski w nagłosie, wygłosie, podawanie słów zaczynających się na określona sylabę, głoskę,
 • wprowadzenie liter: „K”, „k”, „E”, „e”, „D”, „d”,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia sylab z rozsypanki literowej, łączenie sylab w wyrazy, odczytywanie wyrazów i krótkich zdań,
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej – układanie obrazków z części, wzorów geometrycznych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej: wodzenie po śladach, labirynty,
 • podejmowanie prób pisania liter w liniaturze, po śladzie,
 • zapoznanie z cyframi 6, 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym oraz znakiem matematycznym „+”, utrwalanie znaków <, >,
 • utrwalenie kształtu cyfr 1-7, próby zapisu ich w liniaturze po wzorze,
 • poszerzanie zakresu liczenia, nabywanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach,
 • stosowanie zapisu arytmetycznego z użyciem kartoników z cyframi i znakami matematycznymi,
 • poszerzanie zakresu liczenia, nabywanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik

w oddziale dzieci 6-letnich

 

I TYDZIEŃ: „LEŚNICZY I JEGO PODOPIECZNI” (05.10.2020-09.10.2020r.)

 • Poznajemy pracę leśniczego, opisujemy jego wygląd, rozpoznajemy atrybuty,
 • poszerzamy wiadomości o jeżu, wiewiórce, dzikach, ptakach,  rozpoznajemy te zwierzęta na ilustracjach. Opisujemy środowisko, w jakim żyją,
 • podczas wypowiedzi oczekujemy na swoją kolej, recytujemy wiersze o zwierzętach, naśladujemy ruchem ich sposób poruszania,
 • wykorzystujemy masę solną do wykonania jeża, usprawniamy pracę palców i nadgarstka,
 • kształtujemy zwinność podczas różnorodnych zabaw ruchowych.

 

II TYDZIEŃ: „GWIŻDŻE WIATR W KOMINIE” (12.10.2020-16.10.2020r.)

 • Rozpoznajemy instrumenty muzyczne np. po cechach szczególnych, materiale, z jakiego został wykonany i utrwalamy ich nazw,
 • słuchamy fragmentów nagrań z solowym brzmieniem instrumentów i w wykonaniu orkiestry, określamy ich nastrój, tempo,
 • poszerzamy wiedzę o zawodzie dyrygenta i jego roli w koncertach,
 • naśladujemy instrumenty ruchem i onomatopeicznie, rozwijamy słuch fonemowy poprzez wyklaskiwanie nazw instrumentów sylabami rytmicznymi, bawimy się do muzyki różnego pochodzenia,
 • wiemy, czym jest pięciolinia, klucz wiolinowy i nuty.

 

III TYDZIEŃ: „TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ” (19.10.2020-23.10.2020)

 • Wzbogacamy wiadomości o nazwy zawodów ludzi związanych z produkcją i sprzedażą ubrań,
 • posługujemy się pojęciami dotyczącymi długości (długi – dłuższy, krótki – krótszy, taki sam), porównujemy długości przedmiotów, poznajemy przybory służące do pomiaru długości,
 • wykorzystujemy w zabawie różnego rodzaju miarki, rozwijamy sprawności motoryczne podczas nawlekania korali.

 

     IV TYDZIEŃ: „JESIENNA SZARUGA” (26.10.2020-30.10.2020)

 • Dostrzegamy i nazywamy zjawiska atmosferyczne występujące jesienią,
 • poznajemy i stosujemy symbole oznaczające zjawiska pogodowe, utrwalamy następstwo czasowe pór roku,
 • rozumiemy konieczność dostosowywania rodzaju odzieży do aury oraz zdrowego odżywiania się,
 • poznajemy ciekawostki o zmianach zachodzących w jesiennej pogodzie.

 

Kształtowanie umiejętności szkolnych:

 • Budowanie wypowiedzi w oparciu o własne doświadczenia i obserwacje
 • Odtwarzanie struktur rytmicznych
 • Utrwalenie rytmów i rytmicznej organizacji czasu w zakresie pór roku
 • Kształtowanie nawyku skupienia i koncentracji w krótkich sekwencjach czasowych
 • Ćwiczenia pamięci odtwórczej, kształtowanie uważnego słuchania tekstu
 • Nabywanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie
 • Wdrażanie dzieci do współdziałania w zespołach, przestrzeganie zasad fair play
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień dla dzieci 6-letnich

 

 

I. „Wracamy do przedszkola” -  (01.09.2020- 04.09.2020)

  Cele ogólne:

- Integrowanie dzieci;

- przestrzeganie ustalonych norm i umów;

- nazywanie emocji;

- ustalenie zasad bezpieczeństwa i higieny związane z koronawirusem;

- omówienie jednej z wartości: „ szacunek”.

 

II. „Wspomnienie lata” – (07.09.2020-11.09.2020)

Cele ogólne:

- Poznanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu;

- uwrażliwianie na piękno wybranych regionów Polski oraz własnej miejscowości;

- kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na temat treści ilustracji;

- poznanie graficznego obrazu cyfry 1;

- wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.

 

III.  "Bezpieczna droga do przedszkola" - (14.09.2020 – 18.09.2020)

Cele ogólne:

- Poznanie zasad ruchu drogowego i znaków drogowych;

- poznawanie nazw i przeznaczenia  różnych środków transportu;

- rozwijanie zainteresowań bliskim otoczeniem;

- zapoznanie z figurami geometrycznymi;

- wprowadzenie cyfry 2.

 

VI. "Lubimy warzywa i owoce" – (21.09.2020-25.09.2020)

Cele ogólne:

- Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw;

- wdrażanie do spożywania darów z sadu i ogrodu jako źródło witamin;

- utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas jedzenia, starannego mycia rąk przed posiłkami i po zabawie;

- zabawy z alfabetem  „o”, „O”.

 

V. „Co nam w koszu niesie kolorowa jesień”- (28.09.2020- 02.10.2020)

Cele ogólne:

- Obserwowanie i określanie zmian zachodzących w przyrodzie;

- wykorzystanie materiału przyrodniczego do zabaw i twórczości plastycznej;

- stosowanie się do umów podczas zabaw w ogrodzie;

- zabawy z alfabetem – „l”, „L”;

- wprowadzenie cyfry 3.

 

Wyprawka 6 latka:                                                                         

 • pantofle,
 • kubek, szczoteczka, pasta do zębów– 3x,
 • piórnik,
 • strugaczka metalowa  2w1,
 • ołówek i gumka do mazania,
 • kredki bambino ołówkowe grube,
 • pisaki dwustronne,
 • blok techniczny biały i kolorowy -2x,
 • plastelina (firmy Astra),
 • strój gimnastyczny (w woreczku z materiału- podpisany),
 • chusteczki higieniczne w pudełku – duża paczka- 3x,
 • klej w sztyfcie – 3x,
 • farby plakatowe (firmy Astra),
 • segregator A 4 na dwa uchwyty,
 • 20 koszulek A4,
 • ryza kartek A4 - białe i kolorowe,
 • zeszyt 16 kartkowy w kolorową linię,
 • zeszyt 16 kartkowy w kolorową kradkę,
 • nożyczki,
 • pastele olejne.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22