Praca edukacyjna - Przedszkole Samorządowe nr 1
To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Praca edukacyjna
Praca edukacyjna
 

 PROGRAMY I PROJEKTY

 
Pracę wychowaczo - dydaktyczną  realizujemy w oparciu o następujące programy:
 
Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" Małgorzta Kwaśniewska, Wiesłaea Żaba Żabińska- program wiodący.
 
Programy własne nauczycieli:
 • Program wychowawczo  - dydaktyczno - terapeutyczny „Jesteśmy razem”- realizowany w oddziale integracyjnym,
 • Program profilaktyczny „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak" – realizowany we wszystkich grupach,
 • Program wychowawczy „Przedszkolak na medal”-  realizowany we wszystkich grupach.
Roczny program wychowawczo - dydaktyczny, którego zadania są następujące:
 • Pogłębianie wiedzy przyrodniczej-Kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska.

 • Kształtowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo dzieci w różnych sytuacjach.

Projekty edukacyjne: 

Z dzieckiem w świat wartości

Klub wędrującej książki


METODY

Stosujemy metody i formy pracy zapewniajće dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiaganie sukcesó edukacyjnych i rozwojowych

•    Kształtowania pojęć matematycznych E. Gruszczyk –Kolczyńskiej,
•    Dobrego Startu M. Bogdanowicz – zajęcia i zabawy
      rozwijające umiejętności grafomotoryczne,
•    Kinezjologii edukacyjnej  P. Dennisona,
•    Pedagogiki zabawy,
•    Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
•    Gimnastyki twórczej - R. Labana, K. Orffa,
•    Elementy metody I. Majchrzak, Domana - przygotowanie
      do nauki pisania i czytania,
•    Malowania dziesięcioma palcami – zabawy grafomotoryczne
•    Techniki plastyczne,
•    Techniki relaksacyjne,
•    Elementy muzykoterapii i biblioterapii,
•    Dramę.
 
Wykorzystujemy róznorodne  metody i formy pracy:
 
Metody czynne:
•    samodzielnych doświadczeń
•    kierowania własną działalnością,
•    zadań stawianych dziecku,
•    ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:
•    obserwacja i pokaz,
•    osobisty przykład nauczyciela,
•   
udostępnianie sztuki: dzieła plastyczne, przestawienia teatralne,
      ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:
•    rozmowy,
•    opowiadania,
•    zagadki,
•    objaśnienia i instrukcje,
•    sposoby społecznego porozumiewania się,
•    metody żywego słowa.
 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE


W roku szkolnym 2017/2018 w ramach podstawy programowej  oferujemy:
zajęcia umysłowe, plastyczno - techniczne, muzyczne w tym nauka tańców, ruchowe oraz
Religię:
Prowadzona w grupach realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
- oddział 5-latków: wt., piąt godz. 8:30 - 9:00
                      
- oddział 6-latków: wt.,piąt godz. 8:00 - 8:30
                                     
Język angielski:
- oddział I 3 - latki - czw., piąt 11:15 do 11:30
- oddział II 4- latki - czw. , piąt. 11:00 do 11:15
- oddział III 5 - latki - czw. ,piąt. 12:00 - 12:30
- oddział  6-latków - czw., piat  11:30 - 12:00
                                                                     
Zajęcia specjalistyczne:
- Rewalidacyjne,
- Logopedyczne,
- Korekcyjno – kompensacyjne.

Zajęcia na basenie:
Prowadzone w ramach Programu Profilaktyczno – Edukacyjnego "Pływanie dla zdrowia" w Krytej pływalni MOKiS" w Myślenicach 1 raz w tygodniu (czwartek godz. 15:20 – 15:50) w wymiarze 30 minut.

 
 

OSIAGNIĘCIA PRZEDSZKOLA

Uzyskanie:
Rok szkolny 2016 / 2017
 • Udział dzieci z oddziału IV w konkursieTradycyjnych Kolęd w Drogini uzyskanie wyróżnienia dla Danusi Maślak
 • II miejsce  i wyróżnienie gminnym konkursie recytatorskim "Nad wodą i pod wodą"
 • III miejsce i wyróżnienie w gminnym konkursie recytatorskim "Moja miejscowość w literaturze"
 • Nagroda dla Bartusia Koźlaka i Nikity Olesik za najpiękniejszego anioław konkursie międzyprzedszkolnym " Świąteczny anioł"
 • II miejsce w gminnym konkursie kolęd w Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie
Rok szkolny 2015/2016
 • I miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez gminę Myślenice w ramach promocji Projektu "Czysta woda dla Krakowa"
 • I miejsce w konkursie plastycznym pt: "Najpiękniejsze ekologiczne jajko wielkanocne".
 • Wyróznienie w Rejonowych konfrontacjach muzycznych "śpiewaj sercem".
 • Wyróżnienie w Międzyprzedszkolnym przeglądzie tańca nowoczesnego.
 • II miejsce w Gminnym konkursie plastycznym "Okładka do ulubionej książki" w kategori dzieci 5-6 letnich.
 • II miejsce w klasyfikacji drużynowej Międzyprzedszkolnych zawodów strażackich
 • III miejsce w Międzyprzedszkolnych zawodach sportowych
Rok szkolny 2014/2015
 • I miejsce w konkursie recytatorkim "Figurlandia" w kategorii 5 - latki.
 • II miejsce w konkursie plastycznym "Herb mojego miasta".
 • I miejsce w   II Gminnym konkursie kolęd tradycyjnych w kategorii zespoły  i II miejsce w kategorii soliści.
 • II miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym "Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna" w kategorii 3-, 4 - latki  i  dwa wyróżnienia w kategorii  5-,6 -latki.
 • III miejsce w konkursie plastycznym "Ptaki naszej okolicy".
 • I miejsce w konkursie Tańca ludowego".
 • II miejsce w Gminnym konkursie plastycznym "Zwierzęta z różnych stron świata".
 • III miejsce w Gminnym konkursie plastycznym "Piękna nasza Polska cała".
 

 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-07