Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Nasze przedszkole
Nasze przedszkole
 
O NAS
 
     Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach jest placówką publiczną, czynną w godz. od 6:30 do 16:00. Placówka funkcjonuje w parterowym, zabytkowym budynku zlokalizowanym 2 km. od centrum w dzielnicy Myślenic Górne Przedmieście - przy ulicy 3 Maja 98. Posiada rozległy teren z placem zabaw, dobrze i funkcjonalnie zagospodarowany ogród.
 
 
Przedszkole nr 1 wyróznia się ...
  •  Rodzinną, domową atmosferą.
  • Integracją dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
  • Aktywną współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  • Organizacją wycieczek i imprez środowiskowych.

 
 
HISTORIA PRZEDSZKOLA

 
     Przedszkole nr 1 zostało utworzone w budynku szkoły. Powstało w roku 1947 z inicjatywy mieszkańców dzielnicy Górne Przedmieście - jako pierwsze na terenie Myślenic. Początkowo, było placówką  5- godzinną, do której uczęszczło ok. 36 dzieci. Zajmowało  tylką jedną salę od strony zachodniej.  W pozostałych pomieszczeniach znajdowała się dwuklasowa szkoła podstawowa  oraz mieszkanie. W pierwszych latach wyposażenie przedszkola, było ubogie. Zabawki w większości wykonywała wychowawczyni.
    Duży wkład w organizację i urządzenie przedszkola miała pierwsza kierowniczka Pani Helena K. Funkcję kierowniczą pełniły w kolejnych latach:
- Genowefa Ł. (1953- 1966),
- Krystyna G. (01.09.1966 - 31.08.1969),
- Leokadia B. ( 01.09.1969 - 31.08.1990),
- Alicja Sz. (01.09.1990 - 31.08.2003).
 
     W roku 1984 liczba dzieci się zwiększyła i został utworzony II oddział. W czerwcu 2006r. przedszkole odzyskało salę zajmowaną przez Szkołę podstawową, w której po remoncie dnia 01.09.2006r. otwarto III oddział - integracyjny.
 
    W ciągu następnych lat liczba zgłaszanych do przedszkola dzieci systematycznie wzrastała, dlatego w roku 2010 został utworzony kolejny oddział. Od 01. 09. 2010r. w placówce funkcjonują 4 oddziały - w tym 1 integracyjny, gdzie wspólnie bawią się i uczą dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Obecnie do przedszkola uczęszcza  84 dzieci, funkcję dyrektora przedszkola  od  01. 09. 2003 pełni Elżbieta Cygal.
 
    Wszystkie sale zabaw i pomieszczenia są estetycznie i funkcjonalnie urządzone. Systematycznie doskonalimy bazę lokalową, sale wyposażamy w nowe sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne.
 
 
Oferujemy:
  • Serdeczną i troskliwą opiekę.
  • Naukę przez zabawę.
  • Aktywizujące metody i formy pracy.
  • Porady pedagogiczne.
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania i możliwości dzieci.
  • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

KADRA PRZEDSZKOLA

 
W przedszkolu zatrudnieni są:
- nauczyciele wychowania przedszkolnego,
- pedagog specjalny,
- logopeda.
 
Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe dwukierunkowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki. Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez rózne formy doskonalenia zawodowego.
 
Staramy się tworzyć wizerunek przedszkola otwartego na potrzeby dzieci i rodziców opierając swoją pracę na wykorzystywaniu najnowszych metod i form pracy z dziećmi i rodzicami.
 
 W codziennej pracy edukacyjnej nauczycieli wspomagają pracownicy obsługi. Wspólnie z całym perspnelem dokładamy wszelkich starań, by przedszkole było pozytywnie postrzegane w środowisku a dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie.
 
 
 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22