To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Aktualności
   
Witamy na stronie
Przedszkola Samorządowego nr 1
w Myślenicach
 
 
 

 Przedszkolakom  z grupy

Krasnoludków, Misiów, Kangurków i Smerfów

życzymy miłej zabawy i nauki  w roku szkolnym 2019/2020 !

 


 

 

INFORMACJA DLA  RODZICÓW

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W MIESIĄCU CZERWCU

 

Opłata za korzystanie w wychowania przedszkolnego -  czesne, w miesiącu czerwcu  będzie pobierana w terminie od 02 do 10 czerwca 2020 r. Informację o wysokości opłat można uzyskać telefonicznie od dnia 02 czerwca  2020r. w godzinach 8:00-13:00. Kwota czesnego naliczana jest na podstawie zadeklarowanego czasu ponad podstawę programową i liczby dni w miesiącu czerwcu, tj. 21. Opłata wynosi:

 • 1 godzina - 21 zł/ 10,50 zł.  (karta 3+)
 • 2 godziny - 42 zł/ 21,00 zł.
 • 3 godziny - 63 zł/ 31,50 zł.
 • 4 godziny - 84 zł/ 42,00 zł.
 • 5 godzin - 105 zł./ 52,50 zł.

Wpłaty czesnego należy dokonać  w przedszkolu. w godzinach 7.00 – 15.00.  Bardzo prosimy o przyjście  z wyliczoną  kwotą opłaty.

 

 

Wracają opłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach i żłobku

od 11 maja 2020

 

W związku z przywróceniem funkcjonowania przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych oraz żłobka na terenie Miasta i Gminy Myślenice informujemy, że przywrócony został także pobór opłat za czesne i wyżywienie dzieci. To fundusze są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek.

 

Pobieranie opłaty określonej w §  2 Uchwały Nr 462/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice gwarantuje rodzicom zachowanie miejsca w jednostce dla dziecka. 

 

„Ponowne uruchomienie placówek oświatowych oraz spełnienie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Gminę Myślenice. Dotychczasowe zawieszenie czesnego oraz wszelkich opłat za żłobek lub przedszkole z uwagi na pandemię korona wirusa, było ukłonem w stronę rodziców, który spotkał się z dużą aprobatą rodziców. Należy podkreślić, że Gmina Myślenice jako jedna z nielicznych wprowadziła tego typu udogodnienia” – mówi Renata Marzec, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice.

 

Jednocześnie informuję, że praca przedszkola prowadzona jest  w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas pandemii. Rodzice przychodzący do przedszkola muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej  - maseczki zakrywające usta i nos, rękawiczki. Przed wejściem do przedszkola należy zdezynfekować ręce. Podczas uiszczania  należności należy zachować  odległość 1,5- 2 m od osoby przyjmującej opłatę.

 

W  korytarzu wejściowym przedszkola może przebywać tylko jeden Rodzic.  Pozostali rodzice oczekują przed budynkiem przedszkola  w odległości 2 metrów  od osób oczekujących  na wejście do przedszkola oraz od pracowników przedszkola.

                                                        

 

 

Szanowni Państwo !

 

 

Od dnia 11.05.2020 r praca przedszkola, będzie regulowana wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas epidemii, które min. będą warunkować pobyt  dziecka  w przedszkola. Wśród tych procedur należy wymienić min:

 • uzależnienie liczby dzieci od metrażu sal,
 • obowiązek przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola tylko przez rodziców (brak takiej możliwości dla dziadków),
 • zakaz wchodzenia rodziców do sali zabaw,
 • prawo Dyrektora do odmowy przyjęcia dziecka z objawami chorobowymi  do przedszkola.

W zakładce "Dokumenty" zostały zamieszczone następujące dokumenty: "Poradnik dla Rodzica...." oraz "Procedura pobytu dziecka  w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Myślenicach  w okresie pandemii koronawirusa COVID - 19 od dnia 11.05.2020r",  z którymi powinni się zapoznać  szczególnie Rodzice, którzy zadeklarowali wolę uczęszczaniua dziecka do przedzkola od dnia  11.05.2020 r

 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z wytycznymi przeciwepidemicznymi zalecanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Edukaci Narodowej zawartymi w Procedurze i  Poradniku. Ze względu na  zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa Waszego dziecka, Państwa oraz innych dzieci i pracowników przedszkola oraz  ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem  wskazane  jest bezwzględne przestrzeganie zalecceń podczas  pobytu Państwa na terenie przedszkola.

 

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:

 

Rodzicu:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

 


 

W zakładce "Dokumenty" znajduje się Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć  dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych w okresie od 06 do 10 maja 2020 r.

 


 

 

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

 

W  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i zawieszenia zajęć dydaktycznych do  zakończenia roku szkolnego prowadzone, będzie  nauczanie  na odległość. Nauczyciele przekazywać, będą  Rodzicom materiały  do pracy z dzieckiem w domu, a także  informować o możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Komunikacja z rodzicami prowadzona, będzie elektronicznie i za pomocą telefonu. W zakładkach poszczególnych oddziałów znajdują się materiały z propozycjami zabaw, zadań i ćwiczeń dla dzieci na dany  dzień tygodnia.  Materiały zamieszczane, będą co tydzień. informacje na temat nauki zdalnej, będą przekazywane na bieżąco.

Zachęcamy  Rodziców do systematycznego wykonywania, proponowanych zabaw i  zadań z dzieckiem w domu. Ponadto do: zorganizowania  dla dziecka miejsca do nauki i zabawy, zgromadzenia materiałów, przyborów plastycznych i innych oraz przygotowania dla dziecka teczki, segregatora  lub pudełka na  prace plastyczne, graficzne i  inne wytwory.

 

Wszystkim przedszkolakom życzymy miłej nauki i zabawy.


 

 

 


 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie SARS-CoV-2

 

 

Jeżeli NIE wróciłeś z podróży do krajów, gdzie występuje zakażenie wirusem lub NIE miałeś kontaktu z takimi osobami – zachowaj zwykłe środki ostrożności, jak np. w „sezonie grypowym” czyli:

 • ponieważ wirus szerzy się drogą kropelkową (przez kaszel, kichanie i inny kontakt  z wydzielinami dróg oddechowych, podobnie jak inne wirusy, np. grypy i część bakterii)  - zachowaj przynajmniej metr odległości od innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy kichają, kaszlą i mają gorączkę, unikaj dużych skupisk ludzi;
 • unikaj dotykania oczu, nosa i ust, nie spluwaj w miejscach publicznych;
 • jeżeli kaszlesz – zasłaniaj usta i nos chusteczką, którą potem natychmiast wyrzuć i umyj ręce;
  jeśli nie masz chusteczki zasłoń się własnym zgiętym łokciem;
 • często i dokładnie myj ręce mydłem. Jeśli masz możliwość - dezynfekuj ręce środkiem na bazie alkoholu, minimum 60%, zwłaszcza gdy nie masz możliwości umycia rąk wodą z mydłem.
 • jeśli masz objawy grypopodobne zgłoś się do swojego lekarza POZ.

 

Jeżeli WRÓCIŁEŚ Z PODRÓŻY (!!!) do krajów, gdzie występuje zakażenie wirusemlub miałeś kontakt z takimi osobami (!!!) – zachowaj zwykłe środki ostrożności jak wyżej
i dodatkowo:

 • zadzwoń do stacji SANEPID: 12 272 06 06 – tam otrzymasz instrukcje - NIE PRZYCHODŹ OSOBIŚCIE - ZADZWOŃ!
 • obserwuj się przez okres 14 dni, w tym mierz temperaturę (czas rozwoju zakażenia wirusem to 14
 • od kontaktu); jeżeli minie 14 dni i pojawią się objawy infekcji - prawdopodobnie jest to „zwykła” grypa
 • lub przeziębienie – wtedy kontaktuj się ze swoim lekarzem POZ;
 • jeżeli w tym czasie (do 14 dni od możliwego kontaktu z wirusem) wystąpi gorączka, kaszel, bóle mięśni, osłabienie, duszność, zgłoś się BEZPOŚREDNIO do oddziału zakaźnego myślenickiego szpitala, ul. Szpitalna 2.
 • NIE ZGŁASZAJ SIĘ DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO!  w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ZADZWOŃ do Stacji SANEPID  lub na oddział zakaźny.

Osoby wracające z miejsc gdzie występuje koronawirus SARS-CoV-2 powinny do 14 dni jak najmniej kontaktować się z innymi ludźmi, obserwować się i w razie konieczności korzystaćz kontaktu telefonicznego!

 

TELEFONY KONTAKTOWE:

 • Stacja SANEPID w Myślenicach:  do godz. 1500: 12 272 06 06, po godz. 1500: 509 693 125, 510 178 338
 • Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala w Myślenicach: 12 273 03 03
 • Wydział Ochrony zdrowia Starostwa w Myślenicach:  godz. 700 do godz. 1500  12 372 76 60 po godz. 15:00 609 734 680
 • Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

  

 

Informacja – logopeda gminny

 

Od 2 grudnia 2019 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Myślenicach przy ul. S. Batorego 1a,  utworzono etat logopedy gminnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkańców Gminy Myślenice. Kontakt do Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach: 12 272 05 14.

 


 

PRZYDATNE LINKI 
 
Raport z ewaluacji zewnętrznej  przeprowadzonej  w przedszkolu przez zespół wizytatorów Kuratorim Oświaty w Krakowie w dniach 05-18 XI 2013r.www.seo2.npseo.pl/reports/1000723425134.pdf
 
 
 
 
 

Archiwum aktualności