Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Aktualności
   
Witamy na stronie
Przedszkola Samorządowego nr 1
w Myślenicach
 
 
 

 Przedszkolakom  z grupy

Krasnoludków, Misiów, Kangurków i Smerfów

życzymy miłej zabawy i nauki  w roku szkolnym 2020/2021 !

 


 

 

INFORMACJA DLA  RODZICÓW

 

 

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

 

We wtorek  10 listopada 2020 r w naszym przedszkolu odbędzie uroczystość z okazji Święta Niepodległości.   Dzieci 6-letnie zaprezentują program artystyczny pt. „11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości”. O godzinie 11:11 dzieci  i  nauczyciele w oddziałach wspólnie zaśpiewają hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego” w ramach akcji MEN Szkoła do hymnu” 2020.

 

Prosimy, aby w tym dniu dzieci z oddziału I, II i III założyły strój  galowy, tj. dziewczynki: białą bluzkę i czarną lub granatową spódnicę, chłopcy: białą koszulę, czarne lub granatowe spodnie.

 


 

 

PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń związanych z historią małej ojczyzny. Jak, co roku z okazji Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych,  przybliżamy dzieciom istotę pamięci i szacunku do zmarłych oraz  tradycję odwiedzania grobów, zapalenia zniczy i złożenia kwiatów. W ramach akcji "Szkoła Pamięta":

 • Dzieci zapoznały się z tradycjami obchodzenia tych świąt, określały uczucia, jakie w tych dniach towarzyszą. Ponadto przypominały, jak należy się zachowywać na cmentarzach i wykonywały prace plastyczne związane z tematem.
 • Wspominano  bohaterów, którzy zapisali w historii  lokalnej i narodowej.
 • Oglądano film „Myśleniccy Legioniści.
 • Gromadzono pamiątki rodzinne o bohaterach i zorganizowano wystawę.

 


W związku z wprowadzanymi obostrzeniami

w strefie czerwonej przypominamy o:

 

 • bezwzględnym noszeniu maseczek (zakrywających nos i usta) w budynku przedszkola przez  Rodziców/Opiekunów dzieci,
 • dezynfekowaniu rąk,
 • zachowaniu dystansu społecznego w stosunku do innych osób (rodzice, dzieci, pracownicy przedszkola),
 • zaopatrzeniu dziecka jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola oraz woreczek na maseczkę,
 • przestrzeganiu procedury Pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii koronawirusa (procedura znajduje się w zakładce „Dokumenty”

Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do głównego holu przedszkola. Dzieci są odbierane i wydawane przez pracowników przedszkola.

 


 

PORADNIK DLA RODZICA DZIECKA UCZESZCZAJĄCEGO  DO PRZEDSZKOLA OD 01.09.2020 r

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA  COVID-19

 

 • Rodzic po wejściu do przedszkola musi zdezynfekować ręce ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Rodzic powinien posiadać środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczkę zakrywającą usta i nos.
 • Aby wejść na teren przedszkola należy zadzwonić (dzwonek znajduje się po lewej strony drzwi).
 • Dziecko, może być przyprowadzane/odbierane przez rodziców lub upoważnione, dorosłe osoby.
 • W przypadku objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar, choroby skórne itp.)  dziecko nie zostanie  wpuszczone do przedszkola.
 • Rodzice dzieci nowoprzyjętych w pierwszyach dniach mogą wejść z dzieckiem do szatni zachowując dystan społeczny.
 • Do szatni może wejść tylko jeden rodzić z dzieckiem. Pozostali rodzice i dzieci czekają przed budynkiem przedszkola zachowując odległość 2 m od osób oczekujących  na wejście do przedszkola.
 • Dziecko po przyjściu do przedszkola powinno umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.
 • Zabrania się rodzicom wchodzenia na salę zabaw.
 • W ciągu komunikacyjnym Rodzic powinien zachować  wymaganą odległość 2 m. od innych osób.
 • Należy przestrzegać zadeklarowanego czasu pobytu dziecka.

 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA ?

Rodzicu:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź do przedszkola  dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  czy zabawek,  które mogą być źródłem bakterii i wirusów. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust. Nie podawać ręki na powitanie i  nie wkładać do ust zabawek, palców oraz przedmiotów.
 • Powiedz dziecku, że często należy  myć ręce ciepłą wodą  z mydłem, zgodnie z instrukcją przestrzegać etapów mycia rąk.
 • Przypomnij dziecku kiedy szczególnie należy myć ręce: po przyjściu do przedszkola/domu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie  z  zabaw  na powietrzu, z placu zabaw.
 • Zwróć  dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania. Pokaż dziecku w jaki sposób należy to robić
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować takie same zasady, bo dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.
 • Powiedz dziecku o zachowanie bezpiecznej odległości od innych  dzieci i osób, zwłaszcza tych, które kichają, kaszlą, wytłumacz dlaczego należy tak postępować.

 

 

Informacja – logopeda gminny

 

 

Od 2 grudnia 2019 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Myślenicach przy ul. S. Batorego 1a,  utworzono etat logopedy gminnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkańców Gminy Myślenice. Kontakt do Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach: 12 272 05 14.

 


 

PRZYDATNE LINKI 
 
Raport z ewaluacji zewnętrznej  przeprowadzonej  w przedszkolu przez zespół wizytatorów Kuratorim Oświaty w Krakowie w dniach 05-18 XI 2013r.www.seo2.npseo.pl/reports/1000723425134.pdf
 
 
 
 
 

Aktualności