To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Aktualności
   
Witamy na stronie
Przedszkola Samorządowego nr 1
w Myślenicach
 
 
 

 Przedszkolakom  z grupy

Krasnoludków, Misiów, Kangurków i Smerfów

życzymy miłej zabawy i nauki  w roku szkolnym 2020/2021 !

 


 

 

INFORMACJA DLA  RODZICÓW

 

 

Serdecznie witamy po wakacjach wszystkich przedszkolaków i ich rodziców oraz dzieci, które po raz pierwszy do nas zawitają.

Wszystkim Milusińskim życzymy, aby czas spędzony w przedszkolu upłynął na  wesołej i radosnej zabawie,

a rodzicom udanej współpracy z naszym przedszkolem.

 

Wyprawka przedszkolaka - wykaz znajduje się z zakładce poszczególnych oddziałów.

 


 

PORADNIK DLA RODZICA DZIECKA UCZESZCZAJĄCEGO  DO PRZEDSZKOLA OD 01.09.2020 r

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA  COVID-19

 

 • Rodzic po wejściu do przedszkola musi zdezynfekować ręce ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Rodzic powinien posiadać środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczkę zakrywającą usta i nos.
 • Aby wejść na teren przedszkola należy zadzwonić (dzwonek znajduje się po lewej strony drzwi).
 • Dziecko, może być przyprowadzane/odbierane przez rodziców lub upoważnione, dorosłe osoby.
 • W przypadku objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar, choroby skórne itp.)  dziecko nie zostanie  wpuszczone do przedszkola.
 • Rodzice dzieci nowoprzyjętych w pierwszyach dniach mogą wejść z dzieckiem do szatni zachowując dystan społeczny.
 • Do szatni może wejść tylko jeden rodzić z dzieckiem. Pozostali rodzice i dzieci czekają przed budynkiem przedszkola zachowując odległość 2 m od osób oczekujących  na wejście do przedszkola.
 • Dziecko po przyjściu do przedszkola powinno umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.
 • Zabrania się rodzicom wchodzenia na salę zabaw.
 • W ciągu komunikacyjnym Rodzic powinien zachować  wymaganą odległość 2 m. od innych osób.
 • Należy przestrzegać zadeklarowanego czasu pobytu dziecka.

 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA ?

Rodzicu:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź do przedszkola  dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  czy zabawek,  które mogą być źródłem bakterii i wirusów. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust. Nie podawać ręki na powitanie i  nie wkładać do ust zabawek, palców oraz przedmiotów.
 • Powiedz dziecku, że często należy  myć ręce ciepłą wodą  z mydłem, zgodnie z instrukcją przestrzegać etapów mycia rąk.
 • Przypomnij dziecku kiedy szczególnie należy myć ręce: po przyjściu do przedszkola/domu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie  z  zabaw  na powietrzu, z placu zabaw.
 • Zwróć  dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania. Pokaż dziecku w jaki sposób należy to robić
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować takie same zasady, bo dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.
 • Powiedz dziecku o zachowanie bezpiecznej odległości od innych  dzieci i osób, zwłaszcza tych, które kichają, kaszlą, wytłumacz dlaczego należy tak postępować.

 

 

Informacja – logopeda gminny

 

 

Od 2 grudnia 2019 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Myślenicach przy ul. S. Batorego 1a,  utworzono etat logopedy gminnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkańców Gminy Myślenice. Kontakt do Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach: 12 272 05 14.

 


 

PRZYDATNE LINKI 
 
Raport z ewaluacji zewnętrznej  przeprowadzonej  w przedszkolu przez zespół wizytatorów Kuratorim Oświaty w Krakowie w dniach 05-18 XI 2013r.www.seo2.npseo.pl/reports/1000723425134.pdf
 
 
 
 
 

Aktualności